Ar aš galiu kreiptis dėl kompensacijos?

Anglijoje ir Velse, mes turime “dėl kažkieno kaltės” nelaimingo atsitikimo kompensacijos sistemą.

Tai reiškia, kad nepaisant to, kad jūs galbūt iškentėte ganėtinai sunkius sužeidimus, nėra jokios garantijos kad jūs gausite kompensaciją.

Kad laimėtumeme jūsų nelaimingo atsitikimo kompensaciją, turime įrodyti:

 • Ar dar kas nors buvo aplaidus, ir
 • dėl jų aplaidumo jūs patyrėte traumą.

Kad jūsų ieškinys būtų sėkmingas, jūs turite sugebėti atsakyti “taip” į kitus 3 klausimus:

1 Ar jums buvo suteikta teisėtą “pareiga pasirūpinti”?
2 Ar buvo pažeista ši prievolė?
3 Jūsų sužalojimas buvo sukeltas dėl prievolės pažeidimo?

Pareiga rūpintis savo personalu

Pareiga rūpintis savo personalu tai teisinis įsipareigojimas kurio darbdavys turi laikytis.

Keletas pavyzdžių: vairuotojų pareiga nepažeisti kelio taisyklių bei saugoti pesčiuosius; darbdavys turi laikytis tam tikrų taisyklių kad apsaugotų darbininkus nuo nelaimingų atsitikimų darbe.

Ar kita šalis pažeidžė šią prievolę?

Pažeidimai dažniausiai įrodo, kad asmuo, dėl nerūpestingumo nesiėmė tinkamų veiksmų, kad išvengtų žalos.

Keletas pavyzdžių:

 • automobilio avarija, kai kitas vairuotojas viršijo leistiną greitį
 • Akies sužalojimas darbe, nes nebuvo suteikti akiniaišaligatvio kliutį, nes buvo nelygus arba skaldytas šaligatvis
 • Nugaros sužeidimai darbe, kai nebuvo naudojama kelimo įranga
 • Riešo arba viršutinių galūnių traumos, kadangi buvo nepakankamos poilsio pertraukos (rašymas,spauzdinimas).

Nukentėjusiojo neatsargumas

Kartais, kita šalis teigia, kad jūs patys kalti dėl nelaimingo atsitikimo, visiškai arba iš dalies, ir jūsų žala iš dalies yra jūsų atsakomybė.

Vienas iš pavyzdžių:Dauguma nukentejusių automobilių avarijose patiria nugaros bei kaklo sužalojimus.

Bet jei avarijos metu nukentėjęs asmuo nebus prisisegęs saugos diržo, tada jis ar ji bus laikomi iš dalies kaltais dėl jų patirtos žalos.

Kiekviena avarija yra skirtinga ir jei teismas nusprendė, kad jus buvote 50% kaltas dėl savo traumų, tada jūsų kompensacija bus sumažinta 50%.

Jusų sužalojimai įvyko dėl pareigos pažeidimo?

Paprastai nėra sunku susieti savo kūno sužalojimus su nelaimingu atsitikimu. Bet ką galima pasakyti apie šiuos pavyzdžius:

 • Pažeisti plaučiai dėl dulkių kiekio darbe, bet tuo pačiu metu jūs esate stipriai rūkantis asmuo
 • Avarija kuri sukėlė Psichologines traumas, bet jūs praeityje turejote psihologinių sutrikimų
 • Nugaros sužalojimai , bet iš anksčiau turejote problemų su nugara
 • kaklo sužalojimas avarijos metu, bet jūs turejote ankstesnę avariją kurioje patyrėte tokius pat sužalojimus.

Kaip matome iš aukščiau pateiktų pavyzdžių, atsakovai ir draudikai dažnai bando užginčyti žalos atlyginimą.

Kitaip tariant, jie tvirtina kad sužalojimus sukėlėte dėl savo aplaidumo ar bandote susieti su praejusiais įvykiais.

Teisės aktų nustatyti pareigos pažeidimai

Labai svarbu, kad darbo vietoje darbdavys laikytųsi sveikatos ir saugos teisės aktų.

Tokie teisės aktai apima skirtingas sritis, kaip:

 • Ventiliatoriai
 • Temperatūra
 • Apšvietimas
 • Grindų būklė
 • Skalbimo
 • Kelimas rankomis
 • Darbo įrankiai
 • Apsauginės darbo priemonės
 • Pavojingos medžiagos
 • Ekrano įrenginiai.

“Teisės aktų nustatyti pareigos pažeidimai” aprasčiausiai reiškia, kad jūsų sužalojimai gali būti priskirti dėl to, kad darbdavys nesilaikė saugumo iš viršuje minėtų punktų.