Kompensacija už nugaros traumą klojant grindlentes

Bylos pavyzdys – Kompensacija už nugaros traumą klojant grindlentes.

Back injury from lifting washing machine

Daugelis mano klientų yra patyrę nugaros traumas po nelaimingų atsitikimų darbe.

Vienas iš tokių klientų yra kilęs iš Bristolio, jis dirbo grindų klojėju.

Klientas dirbo šį darbą didžiąją savo gyvenimo dalį, t.y. net nuo 17 – os metų.

Pradžioje jis tris metus mokėsi dirbdamas pameistriu.

Vėliau pradėjo dirbti individualios veiklos pagrindais, savarankiškai.

Keletas metų klientas vystė savo verslą, bet galiausiai patyrė finansinių sunkumų, po ko nusprendė įsidarbinti didelėje įmonėje, kuri specializavosi grindų įrengimu socialiniuose būstuose Bristolio apskrityje.

Darbo veiklos organizavimas

Būsto asociacija dažniausiai turi socialinių būstų renovacijos tvarkaraštį ir grindų remontas dažniausiai būna į jį įtrauktas.

Photo 6

Asociacijos atstovas aplanko namus, inspektuoja grindis ir jeigu jas laikas keisti, jis susisiekia su įmone.

Įmonė, savo ruožtu, išsiunčia savo atstovą, kuris paruošia darbų sąmatą namų asociacijai.

Vėliau įmonė susiderina su būsto gyventojais dėl remonto darbų datos.

Labai dažnai tenka renovuoti visą virtuvę ir vonios kambarius, tokiu atveju pradžioje darbuose dalyvauja įvairių specialybių darbuotojai (dažytojai, staliai, santechnikai ir pan.), o grindų darbai atliekami paskutiniai.

Tipinę darbo dieną, klientui vidutiniškai tekdavo iškloti grindis dvejose virtuvėse ir viename vonios kambaryje.

Darbai susiję su sunkumų kilnojimas

Prieš klojant naujas grindis virtuvėse, klientas turėjo atlaisvinti sau erdvę, dėl ko jam tekdavo išnešti sunkius virtuvės prietaisus kaip: šaldytuvai, šaldikliai, viryklės, skalbimo mašinos, indų plovimo mašinos ir t.t.

Photo 2

Elektrinės viryklės dažniausiai būdavo tiesiogiai prijungtos prie elektros lizdo instaliuoto sienos viduje ir jų išnešti galimybės nebuvo, dėl ko vyrykles tekdavo užkelti ant kokio paaukšinimo, dažniausiai – stalviršio.

Virykles kelti būdavo gana sunku, ypatingai sunku buvo jas patogiai suimti, nes ant jų susikaupdavo aliejaus atliekos ir jos būdavo slidžios.

Juolab, kad jas kelti tekdavo labai atsargiai, kad nesugadinti jų pačių ir šalia esančių baldų.

Ypatingai sunkios būdavo indų plovimo mašinos, kurios, be savo svorio, dažnai būdavo pilnos indų. Jų, beje, irgi nebuvo galimybės pilnai išnešti dėl jungčių, tekdavo užkelti.

Įmonė nepravedė jokių saugaus / teisingo elgesio su sunkiais daiktais apmokymų.

Photo 3

Kad išvengti ieškinių dėl nugaros traumų, įmonė suteikė klientui vežimėlį sunkiems daiktams išvežti, tačiau nebuvo atsižvelgta, jog renovacijų metu socialinių būstų viduje būdavo didelė netvarka ir vežimėlį panaudoti pavykdavo retai.

Keli mėnesiai iki nelaimingo atsitikimo, klientui prasidėjo ūmus nugaros skausmai.

Įvykis darbe

Įvykio dieną, klientas klojo grindis socialiniame name esančiame ant stataus šlaito, Bristolije. Tuo metu jau visi kiti darbuotojai savo darbus buvo atlikę ir jam teliko pakloti grindis.

Photo 7

Tuo metu name gyveno šeima su keliais paaugliais, tačiau jame vistiek buvo pilna šiukšlių.

Namo gale buvo siaurutė virtuvė su durimis į galinį kiemelį, už durų slenksčio buvo maždaug 23cm auksčio laiptelis.

Netoli šių durų stovėjo skalbimo mašina, kurią klientui reikėjo išnešti prieš pradedant darbą.

Pradžioje, klientas išjudindamas išstumė mašiną kuo arčiau durų, po ko perkėlė mašiną per slenkstį ir atsargiai mėgino nuleisti nuo išorėje esančio laiptelio.

Pats būdamas namo viduje, jis elgėsi lėtai ir atsargiai, dėl ko teko nulaikyti įrenginį būnant pasvirus į priekį.

Kėlimo metu klientas pajuto paralyžuojantį skausmą sėdmenyse ir kojose. Jis susmuko ant žemės ir negalėjo atsistoti.

back injury compensation claim

Klientas pragulėjo apie 10 minučių negalėdamas pajudėti
Name gyvenanti moteris padėjo jam atsikelti, po ko klientas sugėbejo pabaigti savo darbą.

Grįžęs į įmonę, jis papasakojo apie įvyki savo darbo vadovui.

Žalos atlyginimas

Nukentėjusysis bylą pradėjo su Bristolio advokato pagalba.
Tačiau darbdavių juristai neigė atsakomybę, teigdami, kad apie įvykį nebuvo pranešta, dėl ko tuometinis kliento advokatas patarė, kad byla nepasieks teigiamo rezultato ir nėra reikalo jos tęsti.

Nukentėjusysis nenuleido rankų ir internetu ieškojo kito advokato, kuris sutiktų bylą tęsti.

Pradžioje mes pašnekėjome telefonu. Pokalbio metu aš paaiškinau, kad jo atveju reikalingi papildomi įrodymai, o būtent šiuo atveju, labai padėtų rekonstruoti įvykių eigą – fotografuojant.

Rekonstrukcijai reikėjo skalbimo mašinos.
Photo 8

Šiam tikslui klientas sukonstravo skalbimo mašinos maketą iš kartono ir medienos, po ko aš aplankiau jį Bristolyje.
Mes kartu nuvykome į tą patį namą, kur jį ištiko nelaimė.

Namo gyventoja dirbo gretimos mokyklos valgykloje.

Ji sutiko mus įsileisti kartu su skalbimo mašinos maketu.

Viduje aš buvau pasibaisėjęs netvarka ir kvapu. Visur mėtėsi šiukšlės.

Įnešus maketą į virtuvę, klientas pavaizdavo savo veiksmų eigą.

Tuo tarpu aš viską fotografavau.
Namo gyventoja netgi sutiko paliudyti apie įvykį, tuo pačiu patvirtindama, kad įvykis buvo iš tikro.

Prispirti tokių įrodymų, darbdavių juristai sutiko išmokėti kompensaciją ir mes bylą laimėjome.

Klientas buvo labai patenkintas bylos eiga ir, aišku, baigtimi.

Kompensacijos už nelaimingus atsitikimus šaligatvyje

Savo praktikoje aš jau ne karta padėjau klientams gauti kompensacijas už nelaimingus atsitikimus įvykusius šaligatvyje.

Tai gana savotiškos bylos ir kad jas laimėti būtina įrodyti sekančius faktus.

Valstybinė Žemė

Visų pirma turime įrodyti, kad nelaimingas atsitikimas įvyko teritorijoje, kuri išlaikoma ir prižiūrima valstybinėmis lėšomis.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorLabai dažnai paaiškėja, kad žemė priklauso privatiems asmenims.

Kartais pavojų kelyje sukelia komunalinių paslaugų įmonės (pvz. dujų ar vandens tiekėjai).

Tokiu atveju, už nelaimingą atsitikimą bus atsakinga įmonė, o ne vietinė savivalda.

1980 metų Greitkelių įstatymas

Didžiausia tikimybė, kad žalos atlyginimas bus reikalaujamas grindžiant tuo, kad buvo pažeistas 1980 metų Greitkelių Įstatymas.

Šiuo įstatymu vietinės savivaldybės yra įpareigotos prižiūrėti kelius bei šaligatvius.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorVykdant šią pareigą, savivaldybė privalo turėti veikiančią kelių patikros tvarką.

Kalbant realistiškai, jeigu vietos savivalda įrodo, kad ji turi adekvačiai veikiančią kelių patikros tvarką, skundas bus atmestas.

Nukentėjusiojo Neatsargumas

Dažniausiai vietos savivalda mėgins apkaltinti neatsargumu patį nukentėjusįjį.

Buvo atvejų, kai savivaldų advokatai mėgino įrodyti, kad įvykio metu nukentėjusysis buvo apsvaigęs nuo alkoholio.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorTaipogi klientai buvo kaltinami, kad jie nenešiojo akinių, kad apie pavojingą vietą jau žinojo iš anksčiau arba kad jie paprasčiausiai tinkamai neapsidairė.

Bendrai paėmus, tokie kaltinimai subliūkšta po nuodugnaus patikrinimo.

„Kodėl kažkas turėtų žiūrėti į žemę prieš žengiant kiekvieną žingsnį?“

Nelaimingas atsitikimas šaligatvyje: Byla Nr. 1

Pirmoji byla – dėl įvykio miestelyje Lemington Spa, Vorikšyre.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorNelaimingas atsitikimas įvyko ant betoninio pėsčiųjų takelio, kuris yra tarp savivaldybei priklausančių namų laiptinių.

Medžio šaknis buvo išardžiusi pėsčiųjų takelio ir šaligatvio susikirtimo vietą.

Nukentėjusysis į savo automobilį nešdamas kopijavimo aparatams skirtus reikmenis suklupo ir susilaužė kulkšnį.

Prieš dvi dienas jis kaip tik pradėjo tarptautiniu mastu prekiauti padėvėtais kopijavimo prietaisais ir toks sužalojimas smarkiai paveikė jo verslą.

Ieškinį dėl žalos atlyginimo aš pateikiau Voriko rajono savivaldybei. Tačiau vietinės savivaldos juristai neigė savivaldybės kaltę.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorBylą apsunkino tai, kad savo teiginius jie grindė ligoninėje esančiais medicininiais dokumentais, kuriuose per klaidą buvo įrašyta, kad asmuo susilaužė kulkšnį jam priklausančiame daržo sandeliuke.

Advokatai teigė, kad sužalojimas yra visai nesusijęs su šaligatviu.

Kad paneigti šiuos teiginius mes parodėme sandeliuko nuotraukas, kuriose buvo matyti, kad sandeliukas buvo užverstas įvairiais daiktais ir į jį patekti buvo praktiškai neįmanoma.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorVis dėlto, prieš pat prasidedant teisminiam nagrinėjimui, vietos savivalda pateikė pasiūlymą atlyginti žalą.

Visa byla užtruko maždaug du metus.

Nepaisant ieškinio, pėsčiųjų takas taip ir nebuvo sutvarkytas.

Nelaimingas atsitikimas šaligatvyje: Byla Nr. 2

Sekanti byla – dėl atsitikimo Birmingamo priemiestyje, Kings Heath miestelyje.

Šiuo atveju pavojus tykojo šalia pat klientės namų, kadangi buvo sudarkytas šaligatvis aplink vandens tiekimo šulinio dangtį.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorVandens tiekimo įmonė Severn Trent Water šiame šulinyje įdiegė naują vandens skaitiklį, tačiau įmonės darbuotojai nepasistengė sutvarkyti aplink dangtį esančio šaligatvio.

Nuotraukoje matome, kad šaligatvis aplink šulinį buvo netvarkingas ir atsikišęs.

Eidama pro šią vietą mano klientė suklupo. Jai skilo kulkšnis.

Klientei teko daryti operaciją, kurios metu buvo įstatytos metalinės plokštelės bei skabės.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorPo operacijos nukentėjusioji negalėjo vaikščioti tris savaites, tai buvo ypatingai nepatogu, kadangi ji turėjo 3 mažus vaikus.

Ieškinį dėl žalos atlyginimo aš pateikiau Birmingamo savivaldybei bei vandens tiekimo įmonei Severn Trent Water.

Akivaizdu, kad viena iš šalių buvo atsakinga, tačiau jos abi neigė savo kaltę.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorMan teko kreiptis į teismą. Bylinėjimosi metu Birminingamo savivaldybė ir vandens tiekimo įmonė pasamdė vieną advokatų kontorą, kuri atstovavo abiejų atsakovų interesams.

Galiausiai kaltė buvo pripažinta, o bylinėjimasis tęsėsi tol, kol buvo pasiūlyta tinkamo dydžio kompensacija.

Nelaimingas atsitikimas šaligatvyje: Byla Nr. 3

Šį kartą nelaimė įvyko darbininkų miegamajame rajone Kingstandinge, Šiauriniame Birmingame.

Pavojaus šaltinis buvo išsikišęs virš šaligatvio didelis šulinio dangtis.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorBuvo matyti, jog net nesistengta šaligatvio sutvarkyti taip, kad šulinio dangtis būtų vientisas.

Mano klientas buvo nukentėjęs motociklo avarijoje ir vaikščiojimui naudojo lazdą.

Jis tamsoje ėjo namo ir užkliuvęs už šio šulinio dangčio pargriuvo.

Sekantį ryta jis pajuto stiprius skausmus nugaroje, jis net negalėjo pajudėti.

Klientui teko kviestis greitąją pagalbą, kurį vyrą pristatė į Good Hope Ligoninę.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorPretenzijos žalai atlyginti buvo pareikštos Birmingamo miesto savivaldybei.

Šiuo atveju savivaldybė savo kaltę pripažino be ginčų, o kompensacijos dydis buvo suderintas net nesikreipiant į teismą.

Nelaimingas atsitikimas šaligatvyje: Byla Nr. 4

Ketvirtoji byla – dėl įvykio Erdingtone, Šiauriniame Birmingame.

Šį kartą pavojų kėlė neapsaugota maždaug 25-ių kvadratinių centimetrų skersmens skylė šaligatvyje.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorJi buvo skirta komunalinių paslaugų tiekėjams ir iš esmės turėjo būti uždengta, – tačiau dangčio nebuvo.

Mano klientė pargriuvo kai jos koja prasmego į minėtą skylę.

Jai labai skaudėjo kulkšnį tačiau atlikus rentgeno nuotrauką Good Hope ligoninėje, buvo nepastebėta, kad kulkšnis skilusi.

Klientė pradėta gydyti tik po dviejų dienų atliktus ortopedinį tyrimą privačioje klinikoje.

Deja, bet pavėluota sužalojimo diagnozė nebuvo svarstoma, kaip esminė bylos aplinkybė.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorAš pareiškiau pretenzijas savivaldybei ir vandens tiekimo įmonei Severn Trent Water, atsakovai sutiko sumokėti kompensaciją jos dydį pasidalinant po lygiai.

Dėl žalos atlyginimo dydžio buvo deramasi.

Ieškinio pateikimas Savivaldybei – Vietos savivaldų naudojama taktika

Didžioji dalis tokių ieškinių yra ginčijami.

Tikėtina, kad vietos savivaldos institucijos nori užkirsti kelią analogiškų ieškinių antplūdžiui, dėl ko gavus tokio pobūdžio ieškinį savivaldybės advokatai ir/arba žalų derinimo pareigūnai neigs kaltę.

Dažniausiai kaltė neigiama teigiant kad:

 • Žemė priklauso privačiam asmeniui ir nėra savivaldybės valdžioje
 • Kad atsakingi tretieji asmenys (subrangovai ir pan.)
 • Pavojus atsirado staiga ir jo nebuvo galima identifikuoti periodiškai kas mėnesį atliekant patikras
 • Nukentėjusysis pargriuvo nes neišlaikė pusiausvyros dėl savo kaltės arba kad jis elgėsi pernelyg neatsargiai ir nežiūrėjo kur eina.

Advokato vaidmuo

Remiantis savo patirtimi, galiu teigti, kad tokiose bylose reikia elgtis specifiškai.

Advokatas privalo:

 • Kuo greičiau gauti įvykio vietos nuotraukas, nes įkalčiai gali būti sunaikinti
 • Išreikalauti iš savivaldybės kelių periodinių patikrų ataskaitas
 • Jei savivaldybė teigia, kad žemė jai nepriklauso, – atlikti paiešką Žemės Registre
 • Pradėti teisminį procesą jeigu savivaldybė nesutinka bendradarbiauti.

Fotografavimas

Kaip jau buvo minėta, nuotraukos yra labai svarbūs įkalčiai.

Tais atvejais, kai grindinyje reikia išmatuoti duobės arba įdubos gylį, geriausia virš įdubos padėti skersinį ir išmatuoti atstumą nuo dugno iki skersinio.

Kairėje nuotraukoje parodytas šis būdas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorŠi nuotrauka yra paimta iš laimėtos bylos prieš Weymoutho ir Portland Borough savivaldybes.

Nuotraukos darytos iš toli irgi labai vertingos, kadangi jos susieją pavojaus šaltinį su vietiniais orientyrais, t.y. su gatvės pavadinimu, šalia esančio namo numeriu ir pan.

Tokios nuotraukos ne tik įrodo pavojaus šaltinio egzistavimą, bet ir parodo kur jis buvo.

Nuotraukos turėtų būti daromos iš visų įmanomų krypčių, kuriomis pėsčiajam įmanoma prieiti prie pavojaus šaltinio.

Paskutinis žodis

Jeigu Jums reikalinga nemokama konsultacija dėl galimybės gauti kompensaciją, prašome kreitptis į:

 • Advokatas Borisas: 0845 021 2222 Pokalbis bus apmokestinamas vietinio tinklo tarifu, Anglų kalba
 • Dovile, Vertėja: 0794 974 7779, Lietuvių kalba
 • Rolandas, Vertėjas:  0790 474 3984, Lietuvių kalba
 • Arba paspauskite ant nuorodos “Free Legal Assessment” dešinėje svetainės pusėje ir užpildykite formą

Nelaimingas atsitikimas Angliškoje fermoje

Kiekvieną vasarą didelis kiekis Rytų Europos piliečių atvyksta dirbti į Angliškas fermas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorViena mano klientė buvo Lenkijos studentė vardu Silvija.

Ji susižalojo rinkdama braškes fermoje esančioje Kente.

Silvija atvažiavo užsidirbti pinigų magistro studijoms.

Braškių rinkimo sezono metu ji kartu su kitais darbuotojais gyveno namukuose ant ratų, kurie stovėjo fermoje esančioje netoli Kanterburio, Rytų Anlgijoje.

Vienu namuku Silvija dalinosi dar su penkiais bendradarbiais.

Fermoje dirbdavo maždaug 30 – 40 žmonių, daugiausiai atvykėliai iš Rusijos, Lenkijos, Latvijos ir Rumunijos.

Dauguma jų įsidarbino draugų pagalba, tačiau buvo žmonių, kurie įsidarbino ir per agentūras.

Braškių auginimo tvarka

Minėtoje fermoje braškės auginamos šiltnamiuose dengtuose polietilenu.

Šiltnamiai dažnai būdavo kelių šimtų metrų ilgio.

Pačios braškės auga “auginimo maišuose”, kurie padėti ant ilgu plonų platformų, o pačios platformos pakylėtos ant kojyčių.

Platformose buvo įrengta dirvos drėkinimo sistema, kuri buvo įjungiama kelis kartus per dieną braškėms laistyti.

Laistymo metu sudrėkdavo ir žemė, kuri buvo molinga, dėl ko tapdavo slidi.

Darbuotojams per tokią slidžią žemę tekdavo nešioti dėžes su braškėmis ir krauti jas ant palečių.

Vienoje paletėje tilpdavo 9 dėžės, kurios būdavo vežamos link kontrolinio punkto, kur grupės vadovas atrūšiuodavo braškes pagal kokybę, po ko jos būdavo išvežamos sunkvežimiu.

Fermoje buvo įgyvendinta kvotų sistema, t.y. darbuotojai privalėjo surinkti tam tikrą braškių kiekį, priešingu atveju jie gaudavo įspėjimą.

Po trečio įspėjimo asmuo būdavo atleidžiamas.

Silvijos įvykis

Nelaimė Silviją ištiko per jos gimtadienį.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorTądien, 5.30 val. ryto darbuotojai buvo pervežti į kaimyninę fermą, esančią maždaug už 20 mylių.

Buvo lietinga, dėl ko fermoje buvo labai klampi žemė, purvas net užsemdavo Silvijos guminius batus.

Buvo labai slidu, kas labai apsunkino darbo eigą.

Darbo metu išvežti braškių atvyko sunkvežimis, kurį vairavo lenkas vardu Gžegožas, su juo kartu automobilyje buvo porininkas Mateušas.

Kai Silvija ėjo pro sunkvežimį Mateušas juokaudamas pagriebė jos skrybėlę.

Silvija sureagavo ir mėgino pačiupti savo skrybėlę, tačiau paslydo ir pargriuvo.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKaip tik tuo metu, Gžegožas pradėjo važiuoti ir priekiniu ratu pervažiavo Silvijos koją.

Nuo skausmo mergina net neteko sąmonės.

Grupės viršininkė, Mariola, taip pat buvo lenkė, ji paprašė darbuotojų apie įvykį niekam nepasakoti, nes priešingu atveju Gžegožas netektų darbo.

Buvo nutarta sakyti, kad Silvija paprasčiausiai pargriuvo.

Ligoninėje medikai nustatė, kad Silvijai kulkšnis lūžo į tris dalis, dėl ko buvo atlikta operacija, kurios metu kaulas sutvirtintas metalinėmis skabėmis.

Ieškinys

Kremers, UK Personal Injury SolicitorPradžioje aš raštu pareiškiau pretenzijas pačiai fermai, tačiau administracija viską ignoravo, dėl ko aš buvau priverstas kreiptis į teismą.

Teismui išdavus vykdomąjį raštą, į procesą pasijungė ir fermos draudėjų atstovai, kurie buvau nustebinti, kai sužinojo jog buvo mėginta nuslėpti tikrąsias įvykio aplinkybes.

Visa ko rezultatas – pilnas kaltės pripažinimas.

Bylos komentarai

Iškarto po šio įvykio, aš kartu su lenkų kalbos vertėja aplankiau fermą.

Pirmas dalykas, kuris man krito į akis – buvo slogi atmosfera tarp darbuotojų, jie čia neturėjo jokių teisių.

Žmonės bijojo neįvykdyti keliamų kvotų ir smarkiai vengė fotografuotis.

Nežiūrint į tai, mes nuėjome į šiltnamius fotografuoti darbo sąlygų, o darbuotojai, kurie mus lydėjo, labai pergyveno, jie nuolat dairėsi bijodami, kad pasirodys viršininkas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorAš tikėjausi, kad tarp darbuotojų bus draugiški santykiai ir jie vienas kitą palaikys, tačiau aš klydau.

Beveik visi apie Silvijos įvykį melavo, taip mėgindami išsaugoti savo darbo vietą.

Tačiau mums pasisekė ir teisybė buvo įrodyta.

Nugaros traumos kompensacija

Man anksčiau teko susidurti su keleta nugaros traumos kompensacijos reikalavimų ir aš norėčiau aprašyti keletą tyrimų.

Prašau paspausti ant nuotraukos, kad ją padidinti.

Tyrimas 1

Šiame tyrime klientas dirbo pjūklo operatotium.

Jo darbdaviai buvo akmens tašymo firma, kuri buvo įsikūrusi Sheffield’e.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKlientas buvo reikalingas valdyti elektrinį pjūklą, kaip parodyta nuotraukoje.

Nuotraukoje parodyta, kaip dalis akmens yra padedama ant vežimėlio naudojant kraną.

Elektrinis pjūklas pašalintų nuopjovas, kurios kristų ant žemės.

O klientas tada turi vėl atrasti ir nunešti jas i nuopjovų krūvą, esančią už 30 jardų.

Šias nuotraukas padariau statybvietės vizito metu.

Kaip galima pastebėti iš fotografijų, šis karjeras buvo labai netvarkingas. Klientas turejo atsargiai eiti per tas nuolaužų krūvas, net neždamas labai sunkius akmens gabalus.

O be to dar, grindų plotas aplink elektrinį pjūklą buvo iki kelių apsemtas lyg skystu moliu; vandens ir akmens dalelių mišiniu.

Kita jo darbo išraiška buvo pristatyti pavienias akmens darbo dalis į alpinariumus aplink Sheffield’o rajona.

Klientas tai darė be pašalinės pagalbos, naudodamas furgoną.

Dėl šio darbo įsipareigojimų klientas patyrė keletą ankstesnių nedidelių įvykių su nugaros bėdomis, nors tai nieko žymaus.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorBėdos padidėjo kai klientas buvo pareikalautas padėti nešti du didelius akmens bokštelius.

Veiksmo metu jis pajuto trakštelėjimą savo nugaroje ir patyrė nepaprastą nugaros skausmą.

Po keletos savaičių klientas gulėjo ant sofos ir žiūrėjo televizorių.

Kai jis pabandė atsikelti, jo nugarą surakino visiškai ir tada jis nebegalėjo pajudėti visai.

Greitoji pagalba nugabeno jį į “Šiaurinę Nespecializuotą ligoninę” Sheffield’e, kur jam buvo diagnozuotas “Disko Prolapsas”.

Deje, bet klientas niekada neatgavo pilnos sveiaktos, o “Cauda Equina” sindromo vystimasis tęsėsi toliau.

Maždaug po metų klientas deja, mirė atostogų metu Bulgarijoje, del negiminingų priežasčių.

Aš iškeliau nugaros traumos kompensacijos reikalavimą.

Kaltinamoji Draudimo bendrovė paneigė atsakomybę, tvirtindami kad jie suteikė pilną fizinio darbo apmokymą.

O be to jie dar atkakliai neigė kad jis kada išvis turėjo kelt kažką pernelyg didelio.

Pagaliau jie tvirtino kad klientas niekada nesiskundė apie nugaros problemas tuo laiku, ir kad tikrosios šio nugaros skausmo priežastys buvo nesusijusios.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorAbi pusės gavo medicininius parodymus iš ortopedinių chirurgų.

Mūsų ekspertas patvirtino kad nugaros trauma tikrai buvo susijusi su darbu.

O Kaltinamojo ekspertas sakė kad uždelsimas tarp atsitikimo ir simptomų pradžios buvo žymus ir tai reiškia kad skausmas niekada negaletų būti susijęs su darbu.

Mūsų ekspertas nebuvo susirūpinęs šiuo uždelsimu, nes tai buvo tik dvi savaitės.

Jis taip pat paaiškino jog per savo patirį kaip chirurgas, jis susidūrė su daug ankstenių tyrimų, kai “Disko Prolapsas” įvyko tik kiek laiko praėjus po traumą sukėlusio įvykio.

Jeigu tik laiko intervalas nebuvo ilgesnis nei 2 ar 3 savaitės, tada kiekvienas galėjo pasakyti kad šie du įvykiai yra susiję.

Teismo procedūra buvo svarstoma ši problema ir netrukus po to buvo susitarimas buvo pasiektas.

Tyrimas 2

Šiuo atveju klientas buvo dujininkas.

Nelaimingo atsitikimo dieną jis ir jo bendradarbis dirbo praminiam žemės sklype Warwick’e, kur jie turėjo įvesti dujų vamzdį.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorNormali jų darbo tvarka būtų iškasti griovį ir tada patalpinti dujų vamzdį griovio apačioje prieš vėl užpildant griovį.

Bet šį kartą darbas buvo kitoks, nes buvo įtrauktas ir dujų vamzdžio stumimas į labai ilgą požeminį lataką.

Buvo 3 neįprastai sunkūs šio darbo bruožai.

Visų pirma, latakas buvo 72 metrų ilgio su užsilenkimu viduryje.

Antra, dujų vamzdis buvo suvyniotas, o susukimas buvo suvaržytas plieniniais žiedais. Du vyrai turėjo sulaikyti rangytą vamzdį nuo staigaus pasileidimo.

Normaliai būtų suteikiama vamzdžių priekaba, kuri susidaro iš vyniojimo cilindro, įtaisyto and mažos priekabos.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorJis skirtas palaikyti susukto vamzdžio svorį ir leisti dviem vyram atsivynioti tiek vamzdžio, kiek jiems reikia. Bet įvykio dieną laisvų vamdzdžių priekabų nebuvo.

Pagaliau, kad pasiekti latako galą mano klientas turėjo iškasti duobę žemėje šalia pastato sienų.

Todėl jis dirbo labai apribotame plote.

Kai du vyrai vargo su suktu vamzdžiu, namų valdos savininkas jautėsi priverstas padėti. Jis pasakė: “Jūs neturėtumėte dirbti tokią dieną ir tokiame amžiuje.”

Vykdidamas šią užduotį klientas susižalojo savo nugarą.

Aš iškeliau nugaros traumos komensacijos reikalavimą prieš darbdavius. Jie paneigė visą atsakomybę.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorTaigi, kad gauti fotografijas mes nusprendėme atkurti rekonstrukciją. Laimei vingiuoto vamzdžio atraiža vis dar liko išmesta pramoninės žemės kampe.

Naudojant baltos virves atraižą mes pažymėjome duobės, esančios žemėje, padėtį, kurioje klientas stovėjo, kaip parodyta nuotraukoje.

Netoliese buvo statomas didelis gyvenamųjų namų rajonas, kur anksčiau buvo “Humber” mašinų įmonės aikštelė.

Statybvitėje buvo vienas kitas indentiškas rangytas dujų vamzdis. Statybvietės vadovas maloniai davė leidimą juos nufotografuoti.

Jie turėjo perspėjamuosius pranešimus, rodančius kad sukti vamzdžiai yra pavojingi ir turi būti suvaržyti.

Byla tęsėsi, o oponentas ir toliau neigė visą atsakomybę. Buvo panašu, kad pretenzijų reiškimas tęsis tiek kiek bylos nagrinėjimas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorTačiau šiam ieškiniui vadovaujančiam igaliotiniui netikėtai išėjus tėvystės atostogų, viską perėmė viršesnis jo kolega.

Trumpai po to kaltinamieji visiškai pakeitė savo požiūrį ir tada buvo iškeltas tvirtas pasiūlymas.

Netrukus, po to, susitarimas buvo pasiektas.

Tyrimas 3

Paskutinis tyrimas susijęs su ekskavatoriaus vairuotoju iš Bristolio, kuris patyrė rimtą nugaros traumą per nelaimingą atsitikimą darbe.

Atsitikimas įvyko “Swindon’o koledže Wiltshire”. Vyko koledžo plėtimosi statybos darbai.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKlientas vairavo 13 tonų ekskavatorių, kaip parodyta nuotraukoje, kurią klientas nufotografavo su savo mobiliuoju telefonu po įvykio. Statoma buvo ir satybvietės dalis žinoma kaip “cechas”. Tai turėjo būti amatų (menų) zona.

Be statybvietės biuro ten daugiau nebuvo dirbtinio apšvietimo.

Kiekvieną vakarą mano klientas pastatydavo savo ekskavatorių toje vietoje, kur baigdavo dirbti. Kad kitą rytą grįžus jis galėtų toliau tęsti darbą toje pačioje vietoje.

Vandalizmas statybvietėje buvo labai didelė problema.

Todėl klilentas kiekvieną vakarą ekskavatoriaus išorėje turėjo pritvirtinti apsaugos langines, kad užkirsti kelią vandalams nuo langų daužymo. Taigi, kiekvieną rytą atvykęs į darbą klientas turėdavo jas nuimti po vieną ir sudėti į specialių konteinerį pritaisytą mašinisto būdelės išorėje.

Dieną prie nelaimingą atsitikimą klientas valdė savo ekskavatorių tolimame statybvietės kampe. Kito ryto pradžioje, kai jis atvyko į darbą, buvo visškai tamsu. Statybvietės biuro apšvietimas nepasiekė tiek toli, kur ekskavatorius buvo pastatytas.

Back InjuryEkskavatoriaus platforma buvo maždaug 7 – 8 pėdos virš žemės. Klientas apėjo aplink platformą nuimdamas kiekvieną iš 5 apsaugos langinių.

Tai bedarant, jo kairė koja pataikė ant matalinio vinies su didele galvute (varžto), kyšojančios iš grindų ant platformos.

Klientas nukrito pataikydamas ant vieno iš ekskavatoriaus bėgių.

Iš pradžių jis pajuto tik silpną gėlimą. Jis nuėjo i savo kabiną ir bandė grįžti prie darbo. Tačiau skausmas nesumažėjo. Po poros dienų jis suprato kad jis patyrė rimtą nugaros traumą.

Aš pateikiau nugaros traumos kompensacijos reikalavimą prieš darbdavius, kurie pakankamai greitai pripažino atsakomybę.

Tada įvyko prailgintas medicininis gygymas ir tyrimas. Tyrimas parodė kad klientas kentėjo nuo egzituojančios, bet neturinčio ligos požymių būklės.

Šiuo atveju priešinga draudimo bendrovė ir jų advokatai buvo labai paslaugūs ir linkę bendradarbiauti. Jie padarė eilę išankstinių mokėjimų, o galų gale ir sveiko proto kompensacija buvo sutarta.

Įprastos problemos iškylančios nugaros traumos reikalavimuose

Nugaros trauma gali turėti sukrečianšių padarinių ir klientais kartais praneša šiuos sunkumus:

 • Depresiją
 • Atsiskyrimo jausmą
 • Pradinio palaikymo nykimą, kadangi nėra jokio matomo sužalojimo
 • Nuolatinį skausmą
 • Sugedusį miegą
 • Nežinojimą kada skausmas baigsis
 • Painiavą tarp medicinos grupės pasirinkimo
 • Financinius sunkumus
 • Abejones ar turėti nugaros operaciją
 • Negalėjimą grįžti i darbą
 • Negalėjimą mėgautis seksu

Tiesą pasakius, stresas per bylinėjimąsi gali sukelti kitas problemas.

“Paskutinis šiaudas”

Su kaikuriomis nugaros traumomis, palaipsniui išsivysto skausmo ataka ir tai dažnai taikoma bylose, kuriose kilnojimas yra pasikartojantis.

Tokiai atvejais trauma gali augančiai rutuliuotis, kas gali privesti prie sužeistos žmogaus nugaros buvimo “pradinėje prolapso būsenoje”.

Jeigu taip būtų, tada gali užtekti net ir nedidelio incidento nugarai visiškai pablogėti.

Aš anksčiau susidūriau su nugaros traumos reikalavimais, kuriuose “paskutinis šiaudas” buvo:

 • Pasilenkimas, kad sutraukti įpakuotas prekes ant paletės, po 12 mėnesių praleistų pasikartojančiam kelnojimui gamykloje, kurioje yra gaminami nešiojami lėktuvo kilimo ir leidimosi tako žibintai Birminghham’e
 • Čiaudėjimas per per rytinę arbatos pertraukėlę, įvykęs po 6 mėnesių įsipareikgojimo pristymui į namus katalogo kompanijoj Northamtonshire’.

Koks yra teisėtas limitas, kurį žmogus turėtu kelnoti darbe?

Nugaros traumos kompensacijos reikalavimai normaliai vyksta kaip jų pradinis taško, 1992 fizinio darbo valdymo nurodymuose.

Šiose taisyklese yra nurodytos maksimalaus saugaus svorio rekomendacijos (nors ne privalomi limitai).

Kremers, UK Personal Injury SolicitorNurodymuose taip pat yra ir “pakėlimo ir nuleidimo” diagramos. Prašom paspausti ant nuotraukos, kad ją padidinti ir pamatyti pilną versiją.

Galima pastebėti kad remuonduojamas maksimalus svoris, kurį žmogus gali būti pareikalautas pakelti nuo pagrindinio aukščio, šalia savo kūno, yra 10 kg.

Jeigu žmogus kelia objektą nuo kelių aukščio, bet atokiau nuo kūno, tada didžiausias svoris gali buti 5 kg.

Jeigu žmogus yra pareikalautas pakelti kažką nuo krutinės lygio aukščio, bet arti savęs, tada leistinas maksimalus svoris yra 20kg.

Šiuose nurodymuose yra keleta skirtingų patarimų atsižvelgiant i moterį ir vyrą.

Maksimalus rekomenduojamas svoris, kurį moteris turėtų kelti yra maždaug 30% mažesnis negu vyro.

Tai nėra neteisėta jeigu tu kėlei sunkesnius svorius negu šie, parodyti diagramose.

Bet jeigu tu tai darei, tada tavo darbdavys turi parodyti kad jis atliko atitinkamus veiksmus, kad sumažinti susižalojimo riziką.

Tokie veiksmai būtų:

 • Suteikas rankinio fizinio darbo elgimosi apmokymas
 • Fizinio darbo apsiėmimo rizikos įvertinimas
 • Pasikartojančio kelnojimo darbe atveju, atitinkamas pertraukų suteikimas
 • Darbo posto pertvarkymas, tais atvejais kai kėlimas apima ir sukimąsi, kad būtų tinkamos darbo sąlygos.

Taigi, maksimalus saugus svoris skiriasi, priklausomai nuo situacijos.

Jeigu pakėlimas apima ir sukimąsi 45° laipsnių kampu, tada saugus didžiausias svoris sumažėja iki 10%.

O jeigu tai yra pasikartojantis kelnojimas, tada saugus maksimalus svoris gali būti sumažintas net 30%.

Draudimo bendrovių naudotos taktikos

Tipiškame nugaros traumos reikalavime oponentas paprastai būna vienas iš didelių “dažnai girdima” draudimo kompanija.

Draudimo kompanijos įdeda atkaklias pastangas į televizijos reklamas, kad parodyti save kaip “meilią” ir “draugišką”.

Bet kovojant su jais dėl nugaros traumos kompensacijos reikalavimo, jie atskleidžia labai skirtingą savo natūros pusę.

Kitos, dažnai susiduriamos, taktikos:

 • Tvirtinimas kad nebuvo jokio nelaimingo atsitikimo
 • Kaltės suvertimas jau egsistuojančiom nugaros bėdom
 • Reiškimas kad sužeistas žmogus sąmoningai išgalvoja asvo simptomus
 • Teigimas kad atitinkamas fizinio darbo apmokymas buvo suteiktas
 • Gavimas priešininko medicininią ataskaitą iš neprijaučiančio ortopedinio chirurgo
 • Slaptos kameros sekimo suorganizavimas
 • Atsisakymas protingai susitarti dėl kompensacijos reikalavimo iki bylos prasidėjimo.

Apskritai pasakius, draudimo kompanijos, jei tik galės, bandys iš visų jėgų išvengti kompensacijos mokėjimo nugaros traumos reikalavime.

Advokato vaidmuo

Kiek man yra žinoma, nugaros kompensacijos reikalavimams reikia tam tikro metodo kreipimosi.

Efektyvi taktika būtų:

 • Kaltinamųjų spaudimas, kad pateiktų pilną jų fizinio darbo apmokymo įrašus ir rizikos įvertinimus, jei aišku jie tai turi
 • Pradiniai teisminiai tyrinėjimai, jeigu tinkamas draudimo kompanijos bendradarbiavimas nėra gautas
 • Svarbu kad, dažnai sunerimusiam klientui, visos bylos tyrimo metu būtų suteikiamas atitinkamas garantavimas.

Ypač kai yra raikalaujami ilgi medicininiai tyrimai ir procedūros, tada reikalavimo procesas kartais gali tęstis net keletą metų.

Vienodų pasikartojančių judesių sužalojimų kompensacija

Vienas iš mūsų klientų turėjo pasikartojančių judesių traumą.

Ši traumą atsitiko dėl jos darbo vištienos gamykloje Rytų Anglijoje.

Dėl privatumo priežasčių jos vardas buvo pakeistas į Danuta.

Danutas darbas yra pjaustyti vištieną dirbant prie gamybos linijos.

Ji turi nupjauti vištienos šlaunis, sparnus ir krutinėles.

Dirbant šį darbą daugelį metų jos rankos pasidarė labai skausmingos.

Danuta apsilankė pas gydytoją, kuris patvirtino jos ligą, tai riešo kanalo sindromas.

Daktaras taip pat patvirtino, kad jos alkūnės skausmo priežastis, yra šoninis epicondylitis.

Dėl to Danuta turejo daryti, riešo kanalo operacija.

Apie Fabrika

Apytiksliai fabrike dirba 200 darbininkų.

Didžioji dauguma yra užsieniečiai, tai Lietuviai, Lenkai ir Portugalaif.

Fabrikas dirba dviem pamainomis, rytinę ir vakarinę pamainą.

Kompanija suteikia pirštines, bei kepures.

Viščiukų pjovimo peiliai, ir pjovimo žirklės taip pat suteikiamos darbuotojams.

Kaip Danuta pradėjo dirbti fabrike, ji dirbo pakavimo skyriuje, kur vištiena buvo pakuojama.

Kiek vėliau ji buvo perkelta į pjaustymo skyrių, kur vištiena buvo pjaustoma prie gamybos linijos.

Apie vištienos pjaustymą

Gamybos liniją sudaro, keletas judančių vertikalių stulpų.

Ant kiekvieno stuplo yra sumaunamos vištos.

Tai reiškia, kad vištos užmautos, ant stulpo juda gamybos linija.

Du darbinikai lupa vištienos skūrą.

Danuta yra viena is šesių darbininkų, kurie pjausto vištas.

Kiekviena višta turi būti padalinta i šešias dalis:

 • Kairys sparnas
 • Kairė krutinėlė
 • Kairė šlaunis (nupjovus šlauni, dar reikia ją perpjauti per puse)
 • Dešinis sparnas
 • Dešinė krutinėlė
 • Dešinė šlaunis (nupjovus šlauni, dar reikia ją perpjauti per puse).

Kiekvienas darbuotojas turi pjaustyti, viena vištienos dalį apytiksliai viena valandą.

Tai reiškia, kad Danuta turi praleisti valandą, pjaustydama vištienos sparnelius, po valanodos darbuotojai keičiasi, tuomet valandą pjaustoma kita vištienos dalis.

Gamybos linija juda pagal laiką. Pavyzdžiui, jei darbuotojas pjausto kairį vištienos sparną, jis turi supjaustiti apytiksliai apie 20 vištienos sparnų per minutę, tai vieno sparno išpjovimas turi buti ne ilgesnins kaip 3 sekundes.

Kompanijos kaip Tesco ir Marks and Spencer, kartais apsilanko fabrike.

Kompanijų vizito metu vištienos kiekis ant gamybos linijos yra sumažinamas.

Baimė Darbe

Danuta, jaučia labai didelį spaudimą darbo metu.

Jei darbuotojas nedirba pakanakamai greitai, prižiurėtojai pradeda šaukti ant darbuotoju, kad paskubėtų.

Kartais Danuta, gali kalbėti su kolegiomis darbo metu, o kartais prižiurėtojai tiesiog liepia dirbti tyliai, visa tai, priklauso nuo prižiurėtojų nuotaikos.

Visi darbuotojai yra stebimi vaizdo kameromis.

Dabuotojai nuolat jaučiasi stebimi.

Danutas sužalojimai

Kaip Danuta pajuto stiprius riešo skausmus, ji pasakė fabriko prižiūrėtojui.

Jis buvo nepatenkintas. Kaip bausmė už tai, kad ji skundėsi, jis liepė jai dirbti monotonišką darbą be jokio pakeitimo, kitaip tariant pjaustyti viena ir ta pačia vištienos dalį, visą darbo pamainą.

Tai, sukėlė dar didesnį skausmą rieše.

Kadangi, skausmas buvo nebepakeliamas, Danuta turėjo pasiimti nedarbingumo lapelį. Danutas riešas buvo labai skausmingas, kompanija prižadėjo, jai duoti lengvesnius darbus.

Bet, kaip ji grįžo atgal į darbą, ji ir toliau dirbo tuos pačius darbus.

Danutai fabrikas liepe pasiimti atostogas, jei ji nori gįžti į Lenkiją operuotis.

Po operacijos, Danutas ranka buvo labai skausminga.

Kasdienėje veikloje Danuta susiduria su sunkumais, sunku plauti galvą, užsiimti namų ruoša ir panašiai. Jos vyras turi jai padėti.

Danutas pasikartojančių judesių sužalojimų byla tęsiama.

Kompensacija, del sužeistos nugaros darbe

Kremers, UK Personal Injury SolicitorSpręndžiant bylas susijusias su nugaros traumų sužalojimais, norėčiau jums apibūdinti naujausią pavyzdį ,su kurio man teko susidurti.

Spauskite and nuotraukas, noredami ją padidini.

Lenkijos darbuotojas Britanijos gamykloje

Mano klientas, šiuo atveju yra Lenkijos pilietis, vardu Krzysztofas.

Prieš atvažiuojant i Didžiają Britaniją, Krzysztofas dirbo apauginio darbą. Prieš tai, jis buvo lenkų armijos snaiperis.

Per įdarbinimo agenturą ,Krzystofas rado darba sūrio fabrike, Pietvakarių Anglijoje. Jo darbas buvo gamybos linijos operatorius.

Gamykloje iš viso dirbo apie 80 darbuotoju, ir darbas vyko trimis pamainomis.

Gamykloje dirbo įvairių tautybių darbininkai, tarp ju dauguma Lenkų ir Portugalų.

Blokai sūrio juda lanku ant konvejerio juostos.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKiekvienas sūrio blokas sveria apie 20 kg.

Kiekvienas surio gabalas apviniotas apsaugine plevele.

Konvejerio juostos pabaigoje yra barjeras. Krzysztofas turejo užridenti kiekvieną sūrio bloka ant barjero, ir paskui perkelti ant gretimo stalo.

Perkėles sūrio bloka and gretimo stalo, jis naudodamasi peiliu nuima apsaugine plevele.

Po to, Krzysztofas sūrio bloka turi nesti maždaug apie 1,5 m. ant kitos gamybos linijos, kaip pavaizduota kaireje nuotraukoje.

Šitaip dirbdamas Krzysztofas ,apdorodavo keleta sūrio blokų per minutę.

Saugos mokymai

Po savaites darbo fabrike, Krzysztofas dalyvavo susipažinimo kursuose, kuriose kompanija demonstravo filma.

Filmas buvo apie kompanija, bei jos istorija.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorTaip pat, filme buvo rodomas teisingas apsaugines plėveles pjovimo metodas.

Po to, kaip Krzysztofas peržiurėjo filma, jis pasiraše kontrakta, ir atgal gryžo į darbą.

Po keliu menesiu, kompanija suteike apmokymus ,susijusius su saugaus kėlimo metodais.

Maždaug pusė Lenkijos darbuotojų kartu su vertėjais dalyvavo šiuose kursuose.

Mokymuose buvo demonstruojama, kaip saugiai nuo žemės paimti kartoninę dėžę.

Problemos gamybos linijoje

Krzysztofas turėjo dirbti didžiausiu greičiu, siekiant neatsilikti nuo gamybos linijos.

Krzysztofo darbo valandos yra nuo 06:00 iki 14:00.Pirma pertrauka buvo 08:00, antra pertrauka 10:30 am.

Darbo pakeitimas nebuvo siulomas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorGamykloje buvo trys gamybos linijos. Krzysztoferio pagrindinis darbas, buvo dirbti prie trečios gamybos linijos.

Bet, darbdavys jam liepdavo dirbti tuo pačiu metu, ir prie kitų gamybos linijų.

Dirbdamas, su daugiau nei viena gamybos linija, Krzysztofas paprašė pagalbos.

Bet ,valdytojas pareiškė: “Jei jums nepatinka duris matote”. Pavojus, nuolat gresė del atleidimo is darbo.

Krzysztofo nugaros skausmų pradžia.

Krzysztofo nugaros skausmai, prasidejo lėtai.

Is pradžiu, jis neuprato ,kad jo problemos su nugara,yra ganėtinai rimtos.

Jo šeima, iš Lenkijos jam siūsdavo vaistus nuo skausmo . Jis tikėjo ,kad vaistai padės išspręsti problemą.

Krzysztofas pastoviai informuodavo valdytoją ,dėl nuolatinių nugaros skausmų.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorValdininkas tik nusijuokdavo, ir liepdavo dirbti greičiau.

Krzysztofas, pradejo dirbti kaip visada nuo 06.00 bet 07.00 jo skausmai tapo nebepakenčiami, ir jis turėjo važiuoti namo.

Krzysztofas grįžo į Lenkiją, gydytis.

Jis nebesugrįžo į gamybos linijos darbą ,sūrių fabrike.

Jo nugaros skausmai, ir toliau tesėsi.

Apie žalos atlyginima

Kartu su vertėju, aš nuvažiauvau susitikti su Krzysztofu.

Mes kartu, atsivežem stovus su stalais, kad galėtumeme, atkurti produkcijos linija, prie Krzysztofo namu, esančioje mašinų aikštelėje.

Sūrio blokams ,mes naudojome indų plovimo dubenis. Po to, mes nufilmavome Krzysztofo judesius.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorNuotraukose, matosi lenkimo, sukimo ir kėlimo, pasikartojantys judesiai.

Naudojant chronometrą mobiliajame telefone, vertejas fiksavo visa darbo laika.

Krzysztoferis buvo apžiurėtas, nepriklausomo neurochirurgo. Jis taip pat, išstudijavo nufilmuota rekonstrukciją.

Neurochirurgo manymu, Krzysztofo nugaros sužalojimai tikrai ivyko dėl darbo.

As išsiunciau oficialų pretenzijos laiška, į fabriką.

Jų advokatai , atmetė pretenzijas ir tvirtino, kad darbas buvo visiškai saugus.

Aš pateikiau prašymą, apsilankyti gamykloje, kad galečiau patikrinti.

Prašymas buvo atmestas.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorBylos nagrinėjimas teisme, buvo išduotas.

Vykstant šiam procesui, priešingos puses advokatams, aš nusiunčiau medicinos ekspertizės kopiją.

Aš taip pat, pateikiau CD diska su nuotraukomis, kurios buvo nufotografuotos vykstant darbo atkurimui.

Netrukus, priešingos pusės advokatai pasiūlė kompensacija. Mes atmeteme jų siulomą komensaciją, ir paprašėme daugiau.

Galutine kompensacija , buvo sutarta be teismo sprendimo.

Krzysztofas buvo patenkintas rezultatais.

Baigiamosios pastabos

Mano nuomone, tai yra dar vienas atvejis, kaip su emigrantais elgiamasi neteisingai, Jungtinėje Karalystėje.

Tokiems darbuotojams, pastovus grasinimai ir neviltis, tai normalus kasdienio darbo, gyvenimo dalis.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorNesuprasdami anglų kalbos, ir nežinodami savo teisių, tokie darbuotojai yra labai pažeidžiami.

Jei vienas darbuotojas išeina iš darbo, todel ,kad jis nebepajegia dirbti dėl sužeidimų darbe, į jo vietą, visada atsiras kitas darbuotojas.

Ačiu, kad apsilankete. Tikiuosi, bendrauti su jumis.

Nelaimingas atsitikimas Londono statybose

Kornelis yra stalius iš Rumunijos.

Nelaimės metu jis dirbo statybose Vakarų Londone.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKartu su kolega iš Albanijos jie konstravo lifto šachtą.

Jų uždutis buvo paruošti lifto šachtos karkasą, po ko į jį buvo pilamas betonas.

Betonui uždžiuvus, jiems reikėjo karkasą išrinkti ir surinkti sekančiame aukšte.

Taip jie judėjo aukštyn, aukštas po aukšto.

Dirbant aukštuose pastatuose visada privaloma dėvėti saugos diržus.

Darbų vadovą įstatymas įpareigoja užtikrinti šio saugumo reikalavimo vykdymą.

Kornelis ir jo porininkas dirbo dideliuose aukščiuose, tačiau saugos diržų nedėvėjo.

Jiems buvo pateikta darbų vykdymo metodika, tačiau joje nebuvo parašyta, kaip turėtų būti konstruojama lifto šachta.

Baimė darbo vietoje

Statybų darbų vadovas buvo bauginančio ir agresyvaus charakterio.

Jis labai aiškiai nurodė, kad darbai turi būti atlikti kuo greičiau.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorSusidūrę su tokiu agresyviu vadovu darbuotojai stengėsi kuo skubiau užbaigti darbus.

Remiantis mano patirtimi, Rytu Europos piliečiai bijo prarasti darbus ir stengiasi įvykdyti savo vadovu reikalavimus, nors iš esmės jie turėtų atsisakyti pradėti darbą, kol jiems nebus pateiktos tinkamos saugumo priemonės, bet savaime aišku, to niekada neįvykdavo.

Įvykio aprašymas

Kai mes pradėjome bylą, aš užsakiau ekspertizę pas statybų inžinerijos specialistą.

Ekspertizės išvadoje buvo nurodyta, kad vykdant statybos darbus lifto šachtoje turėjo būti įrengti pastoliai, kurie užtikrintų saugumą darbuotojams konstruojantiems lifto šachtos karkasą.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorŠiuo atveju pastoliai įrengti nebuvo.

Įvykio dieną, Kornelis bandė išrinkti karkasą esantį lifto durų vietoje, tačiau jis paslydo ir nukrito į šachtą.

Jis patyrė rimtas kulkšnies ir rankos traumas.

Išgirdę Kornelio šauksmus, į pagalbą atbėgo jo kolegos.

Po įvykio mano klientas buvo pristatytas į ligoninę.

Nešvarūs žaidimai

Kornelis ligoninėje praleido kelias dienas, o per tą laiką statybų vadovas mėgino įkalbėti Kornelį pasirašyti dokumentus, kuriuose jis pripažintų savo kaltę.

Nors Kornelis gulėjo lovoje ir buvo labai pažeidžiamas, tačiau jis atsilaikė ir jokiu dokumentų nepasirašė.

Aš aplankiau Kornelį ligoninėje ir mes nupiešėm kelis įvykio vietos planus.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorĮvykio vietos planus galite pamatyti čia.

Šie planai vėliau tapo labai svarbūs saugumo reikalavimų pažeidimų įrodymai teisminio nagrinėjimo metu.

Kornelis buvo dešiniarankis.

Mūsų ortopedijos chirurgas vėliau diagnozavo, kad Kornelis turės didėlių sunkumu dirbti staliumi.

Apie patį ieškinį

Pradžioje aš pateikiau pretenzijas patiems darbdaviams, o kadangi Kornelis negalėjo dirbti, aš išreikalavau išankstinę – tarpinę išmoką.

Pinigams pasibaigus aš pareikalavau sekančios išankstinės išmokos, tačiau darbdaviai atsisakė mokėti, dėl ko aš pradėjau teisminį procesą.

Teisme darbdaviai prisiėmė didžiąją dalį kaltės, tačiau jie primigtinai teigė, kad ir pats Kornelis buvo pernelyg neatsargus.

Siekiant laimėti bylą aš ieškojau mums teigiamų liudytojų.

Korneliaus kolega Alabanas bijodamas prarasti darbą atsisakė mums padėti, tačiau bendradarbiai Rumunai pagelbėjo patvirtindami, kad Kornelis buvo patikimas ir atsargus darbininkas.

Vėliau savo paliudymais mus parėmė ir buvę Korneliaus darbų vadovai.

Slapti video įrašai

Oponentai nenuleido rankų.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorJie pasamdė privatų detektyvą, kuris sekė ir slapta filmavo Kornelį.

Oponentai tuo įrodinėjo, kad Kornelis gali pilnai vaikščioti.

Teisme pamatęs video įrašus mūsų Ortopedijos chirurgas Mr. Grangas visai neišsigando, ji paprasčiausiai atkreipė visų dėmesį, kad Kornelio batai susidėvėję labai nevienodai, kas įrodė, kad Kornelis vaikšto raišas.

Išvada

Prieš teisminio proceso pabaigą darbdavių advokatai pateikė mums taikos sutartį, kuri buvo priimta.

Ši byla gerai demonstruoja, kaip darbdaviai įvairiais nešvariais būdais mėgina išvengti mokėti kompensacijas savo darbuotojams.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorLaimei, Kornelis buvo stipraus charakterio ir sugebėjo atsilaikyti.

Lieka tik spėlioti kiek kitų nukentėjusiųjų neatlaikė tokio spaudimo.

Jei norite pamatyti Kornelio komentarus apie šią bylą, paspauskite ant nuotraukos.

Nelaimingas atsitikimas cemento farbrike netoli Londono

Tai buvo viena iš skaudžiausių bylų su kuriomis man teko susidurti. Šis nelaimingas atsitikimas įvyko cemento fabrike.

Avarijos metu buvo 4 darbininkai. Vienas iš jų tragiškai žuvo.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorDu darbininkai (įskaitant gyvybės netekusį vyrą) buvo Lenkijos piliečiai. Kiti du darbininkai buvo britai.

Tuo metu, cemento bendrovė valdė didelę gamyklą Northfleete, prie Temzės upės žiočių, apie 20 km į rytus nuo Londono.

Gamykloje buvo cemento degimo krosnys. Krosnyse, cementas buvo kaitinamas labai aukštoje temperatūroje. Krosnys atrodė kaip dideli gamyklos kaminai, kurie buvo pastatyti horizontaliai.

Paspauskite ant nuotraukos, kad pamatytumėte vaizdus gamykloje iš arčiau.

Apie cemento degimo krosnis

Kiekviena krosnis yra apie 200 metrų ilgio. Krosnis sukdavosi lėtai ratu kai cementas buvo kaitinamas, krosnis veikdavo naudojant elektrinius variklius.

Kiekvienos krosnies išorinis sluoksnis buvo pagamintas iš plieno.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKrosnys turėjo vidinį apsauginį sluoksnį kad aukštoje temperatūroje jos neišsilydytų.

Tai sluoksnis, kuris sudarytas is plytų bei armuotų betonų.

Gamykloje buvo 6 krosnys. Bet įmonė palaipsniui sumažino savo veiklą ir ketino visiškai uždaryti fabriką, todėl tik 2 krosnys buvo veikiančios.

Sistemos Techninė priežiūra

Tai buvo sunku įrodyti, tačiau darbininkai įtarė, kad bendrovė nebeprižiūrėjo ir nebeteikė techninės apžiūros gamyklinei technikai.

Vietoj to kompanija pasikliaudavo trumpalaikiais pataisymais ir tuomet, kai reikėdavo.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKaip rezultatas, 2 likusios krosnys buvo labai nepatikimos. Beveik kiekvieną savaitę, dalis vidinio paviršiaus iširdavo ar sugriūdavo kol krosnis sukdavosi.

Kai įvykdavo tokie krosnies gedimai, bendrovė išjugdavo pagrindinį elektos maitinimą. Krosnies dalis galėdavo būti remontuojama tik jai atvėsus ir tai užtrukdavo apie 24 valandas.

Po to kai krosnis sugesdavo, darbininkų komanda turėdavo įlysti vidun į vis dar šiltą krosnį ir betonuoti suirusias plytas.

Apie nelaiminga atsitikima

Gedimai visada buvo laikomi kaip kritinė padetis. Taigi kai krosnis buvo pakankamai ataušinta, darbininkai būdavo skubiai iškviesti į gamyklą. Tai buvo šaltas, tamsus žiemos rytas.

Po pirminio saugumo patikrinimo, darbininkas įlindo vidun i krosnį. Krosnies paviršius viduje buvo sutrupėjęs ir pilnas šiukslių.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorDarbininkai pradėjo valymo darbus.

Staiga, dalis betoninės krosnies apdailos užkrito ant darbininkų.

Darbininkai buvo užpilti dideliu betono luitu.

Deja, krentantis betono luitas užmusė vieną iš Lenkijos vyrų akimirksniu.

Gyvybės netekusio darbininko sūnus stovejo apie 1 metro atstumu. Sūnus matė kaip jo tėvas buvo prispaustas betoniniais luitais ir tėvo gyvybė užgeso prieš jo akis.

Vienas iš britų darbininkų buvo įstrigęs tarp betono luitų. Jis vis dar buvo gyvas ir šaukėsi pagalbos.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKitas britų darbininkas beviltiškai bandė patraukti betono nuolaužas. Dėl to jis patyrė nugaros traumas.

Sūnus, kuris matė savo tėvo žūtį ir likęs gyvas Lenkijos darbuotojas buvo psichologiškai sužaloti. Ilgą laiką po šito atsitikimo, jis jautėsi labai blogai, jis bijodavo būti uždarose patalpose, bijodamas, kad stogas įkris.

Šio nelaimingo atsitikimo paveiktas, net po dviejų metų stovėdamas bažnyčioje savo vestuvėse jis jautėsi nesaugiai.

Žalos atlyginimas

Bylos pradžioje vienas iš britų darbuotojų aprodė man fabriką.

Aš, būdamas fabrike padariau daug nuotraukų. Kadangi gamykla netrukus užsidarė, šios nuotraukos buvo labai naudingos tolimesnėje bylos eigoje.

Aš reikalavau kompensacijos dėl trijų išlikusių darbininkų, taip pat žalos atlyginimo šeimai dėl mirusio Lenkijos piliečio.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorKeista buvo, kad priešininkai neigė atsakomybę dėl šio nelaimingo atsitikimo.

Cemento gamykla turėjo advokatus netoli Londono. Jų advokatai teigė, kad anksčiau tokio tipo atsitikimo niekada nebuvo įvykę cemento gamykloje. Dėl šios priežasties jie sakė, kad tokia avarija buvo visiškai nenuspėjama ir jie atsisakė mokėti kompensaciją.

Buvo įtraukta sveikatos ir saugos administracija. Jie pradėjo ilgą bei sudėtingą tyrimą. Ataskaitos buvo gautos iš inžinerijos ekspertų.

Kadangi vienas iš vyrų buvo tragiškai žuvęs, apklausa vyko, Gravesend. Po apklausos pirmą kartą buvo atskleisti ir kiti įrodymai, kurie įrodė, kad krosnis ir anksčiau buvo netinkamos ir gamykla turėjo sunkumų.

Visos bylos eigoje, oponentai ir toliau neigia kaltę. Bet po ilgos ir sunkios kovos, jie pagaliau sutiko dalyvauti ne teisminiame sprendimo susirinkime dėl žalos atlyginimo.

Susirinkimas dėl žalos atlyginimo vyko Londone. Susirinkimas truko visą dieną. Dalyvavo visų pusių advokatai bei 3 nepriklausomi advokatai. Laimei buvo susitarta ir sutarta tinkama kompensacija.

Kremers, UK Personal Injury SolicitorDar ilgą laiką po to, Lenkijos klientas kovojo su psichologine trauma dėl šio atsitikimo.

Psichologinės problemos ėmė mažėti, kai jis ir jo žmona susilaukė savo pirmojo kūdikio.

Jis stengėsi negalvoti apie šį nelaimingą atsitikimą ir viską tiesiog palikti praeityje.

Mirusiojo Lenkijos kliento šeimos atsiliepimai apie mane, spauskite čia…