Vienodų pasikartojančių judesių sužalojimų kompensacija

Vienas iš mūsų klientų turėjo pasikartojančių judesių traumą.

Ši traumą atsitiko dėl jos darbo vištienos gamykloje Rytų Anglijoje.

Dėl privatumo priežasčių jos vardas buvo pakeistas į Danuta.

Danutas darbas yra pjaustyti vištieną dirbant prie gamybos linijos.

Ji turi nupjauti vištienos šlaunis, sparnus ir krutinėles.

Dirbant šį darbą daugelį metų jos rankos pasidarė labai skausmingos.

Danuta apsilankė pas gydytoją, kuris patvirtino jos ligą, tai riešo kanalo sindromas.

Daktaras taip pat patvirtino, kad jos alkūnės skausmo priežastis, yra šoninis epicondylitis.

Dėl to Danuta turejo daryti, riešo kanalo operacija.

Apie Fabrika

Apytiksliai fabrike dirba 200 darbininkų.

Didžioji dauguma yra užsieniečiai, tai Lietuviai, Lenkai ir Portugalaif.

Fabrikas dirba dviem pamainomis, rytinę ir vakarinę pamainą.

Kompanija suteikia pirštines, bei kepures.

Viščiukų pjovimo peiliai, ir pjovimo žirklės taip pat suteikiamos darbuotojams.

Kaip Danuta pradėjo dirbti fabrike, ji dirbo pakavimo skyriuje, kur vištiena buvo pakuojama.

Kiek vėliau ji buvo perkelta į pjaustymo skyrių, kur vištiena buvo pjaustoma prie gamybos linijos.

Apie vištienos pjaustymą

Gamybos liniją sudaro, keletas judančių vertikalių stulpų.

Ant kiekvieno stuplo yra sumaunamos vištos.

Tai reiškia, kad vištos užmautos, ant stulpo juda gamybos linija.

Du darbinikai lupa vištienos skūrą.

Danuta yra viena is šesių darbininkų, kurie pjausto vištas.

Kiekviena višta turi būti padalinta i šešias dalis:

  • Kairys sparnas
  • Kairė krutinėlė
  • Kairė šlaunis (nupjovus šlauni, dar reikia ją perpjauti per puse)
  • Dešinis sparnas
  • Dešinė krutinėlė
  • Dešinė šlaunis (nupjovus šlauni, dar reikia ją perpjauti per puse).

Kiekvienas darbuotojas turi pjaustyti, viena vištienos dalį apytiksliai viena valandą.

Tai reiškia, kad Danuta turi praleisti valandą, pjaustydama vištienos sparnelius, po valanodos darbuotojai keičiasi, tuomet valandą pjaustoma kita vištienos dalis.

Gamybos linija juda pagal laiką. Pavyzdžiui, jei darbuotojas pjausto kairį vištienos sparną, jis turi supjaustiti apytiksliai apie 20 vištienos sparnų per minutę, tai vieno sparno išpjovimas turi buti ne ilgesnins kaip 3 sekundes.

Kompanijos kaip Tesco ir Marks and Spencer, kartais apsilanko fabrike.

Kompanijų vizito metu vištienos kiekis ant gamybos linijos yra sumažinamas.

Baimė Darbe

Danuta, jaučia labai didelį spaudimą darbo metu.

Jei darbuotojas nedirba pakanakamai greitai, prižiurėtojai pradeda šaukti ant darbuotoju, kad paskubėtų.

Kartais Danuta, gali kalbėti su kolegiomis darbo metu, o kartais prižiurėtojai tiesiog liepia dirbti tyliai, visa tai, priklauso nuo prižiurėtojų nuotaikos.

Visi darbuotojai yra stebimi vaizdo kameromis.

Dabuotojai nuolat jaučiasi stebimi.

Danutas sužalojimai

Kaip Danuta pajuto stiprius riešo skausmus, ji pasakė fabriko prižiūrėtojui.

Jis buvo nepatenkintas. Kaip bausmė už tai, kad ji skundėsi, jis liepė jai dirbti monotonišką darbą be jokio pakeitimo, kitaip tariant pjaustyti viena ir ta pačia vištienos dalį, visą darbo pamainą.

Tai, sukėlė dar didesnį skausmą rieše.

Kadangi, skausmas buvo nebepakeliamas, Danuta turėjo pasiimti nedarbingumo lapelį. Danutas riešas buvo labai skausmingas, kompanija prižadėjo, jai duoti lengvesnius darbus.

Bet, kaip ji grįžo atgal į darbą, ji ir toliau dirbo tuos pačius darbus.

Danutai fabrikas liepe pasiimti atostogas, jei ji nori gįžti į Lenkiją operuotis.

Po operacijos, Danutas ranka buvo labai skausminga.

Kasdienėje veikloje Danuta susiduria su sunkumais, sunku plauti galvą, užsiimti namų ruoša ir panašiai. Jos vyras turi jai padėti.

Danutas pasikartojančių judesių sužalojimų byla tęsiama.

More Case Examples